Cursuri pentru copii

Cursuri pentru copii

CURSURI PENTRU COPII

Cursurile pentru copii se adresează copiilor între 6 și 12 ani, având trei module de învățare specifice vârstei și nivelului de cunoștințe în limba engleză: Starters, Movers și respectiv, Flyers. Se poate determina nivelul orientativ al cursantului cu ajutorul acestui scurt test online susținut de Cambridge English.

Pentru înscriere, cursantul va susține un test complex pentru determinarea corectă a nivelului de cunoștințe.

Progresul este monitorizat pe tot parcursul modulului prin participarea la sesiuni de evaluare  gratuite. Astfel, resursele de pregătire și corecțiile necesare sunt adresate la timp, maximizând eficiența la curs.

STARTERS

Acest prim modul începe pregătirea copiilor de la baza nivelului introductiv (A1), în principal clasele I-V.

Modulul Starters are rolul de a introduce copiii în folosirea limbii engleze de zi cu zi, dezvoltând competențe de bază precum: stăpânirea unui repertoriu elementar de cuvinte și expresii simple, memorarea unor structuri sintactice și gramaticale de bază, conversarea bazată pe întrebări și răspunsuri introductive.

Axat pe abilitățile de vorbire, ascultare, citire și scriere, modulul Starters este focusat pe zonele care s-ar putea să cauzeze probleme la acest nivel. Activitățile interactive ajută copiii să practice engleza într-un mod practic pentru a facilita învățarea limbii. În afara cursului, copiii consolidează elementele învățate cu ajutorul temelor de pregătire. Modulul Starters se continuă cu cel Movers, iar odată cu finalizarea acestuia se atinge primul nivel de limbă A1.

MOVERS

Modulul Movers este dedicat copiilor din clasele II-V care pornesc având cunoștințe introductive ajută copiii să câștige încredere în folosirea și îmbunătățirea limbii engleze. La acest nivel se continuă dezvoltarea competențelor precum: stăpânirea unui repertoriu elementar de cuvinte și expresii simple, memorarea unor structuri sintactice și gramaticale de bază, conversarea bazată pe întrebări și răspunsuri introductive.

Modulul Movers conține activități mai complexe comparativ cu cel Starters, ajutând copiii să dezvolte cunoștințele acumulate anterior. Modulul cuprinde activități de vorbire, ascultare, scriere și citire, practicate în cadrul cursului într-un mod interactiv. Proiectele la curs încurajează copiii să exploreze subiecte în profunzime și să lucreze mai independent.

O dată cu finalizarea modulului Movers, se completează nivelul A1 de limba engleză de unde începe pregătirea nivelului A2 cu modulul Flyers.

FLYERS

Al treilea și ultimul modul al cursurilor Young Learners este Flyers dedicat copiilor din clasele III-V care au finalizat nivelul de pregătire introductiv (A1). Modulul Flyers are ca scop echiparea copiilor cu cunoștințele necesare completării nivelului A2: folosirea expresiilor memorate pentru a comunica o informație limitată în cadrul situaţiilor simple din viaţa de zi cu zi, folosirea corectă a structurilor simple, răspunderea la întrebări simple, urmărirea unei discuții, folosirea conectorilor simpli. La acest nivel, greșelile elementare, pauzele reformularea structurilor în vorbire și inabilitatea de a susține o conversație sunt așteptate, acestea făcând parte din procesul de învățare.

Modulul Flyers ajută copiii să devină confortabili în a vorbi, asculta, scrie și citi în limba engleză prin activități interactive. Materialele disponibile permit exersarea acasă a cunoștințelor acumulate cu ajutorul activităților online și a aplicațiilor educaționale disponibile la achiziționarea manualului de lecții.

La finalizarea modulului, se completează nivelul A2 de unde pregătirea continuă pentru nivelul B1, cunoscut și ca primul nivel al utilizatorului independent, cu ajutorul modulului de pregătire PET for Schools.