Cursuri engleză

PROGRAME DE PREGĂTIRE

CURSURILE ELDA

Sunt perfect adaptate vârstei și gradului de competențe ale fiecărui cursant și parcurg toate nivelele de pregătire, începând cu nivelul introductiv A1 până la nivelul de excelență C2 inclusiv. Evaluările de pe parcurs sunt concepute pentru monitorizarea progresului, stabilirea priorităților de formare și pentru motivare în următoarele etape de formare.

CUM PROCEDĂM

CEI 9 PAȘI ÎN FORMARE

1. FACEM EVALUAREA INIȚIALĂ

Evaluăm nivelul inițial de competențe al cursantului pentru a stabili punctul de pornire și obiectivul de atins.

2. CONVENIM OBIECTIVUL DE ATINS

Pe baza evaluării inițiale și a altor elemente determinante, precum motivația sau vârsta, propunem modulul de pregătire adecvat și obiectivul de atins.

3. FORMĂM GRUPA DE PREGĂTIRE

Grupele de pregătire Elda sunt formate din cursanți cu nivele inițiale de competențe asemănătoare și care pornesc cu același obiectiv.

4. ALEGEM MANUALUL-GHID

Manualele-ghid pe care le utilizăm sunt concepute special pentru obiectivele de învățare. La acestea se adaugă materiale audiovideo, jocuri și activități.

5. DERULĂM PRIMA PARTE A PREGĂTIRII

Cursurile de formare ale elevilor se suprapun cu structura anului școlar și rezultă în maximum 36 de ședințe săptămânale, inclusiv testările.

6. FACEM EVALUAREA DE ETAPĂ

Aceasta se desfășoară în perioada ianuarie/februarie și testează nivelul de cunoștințe acumulat. Dacă este cazul, propunem modificarea obiectivului individual inițial și adecvăm pregătirea la posibilitățile cursantului.

7. DERULĂM A DOUA PARTE A PREGĂTIRII

În partea a doua schimbăm ritmul de lucru (dacă este necesar) și urmărim să corectăm toate deficiențele constatate la evaluarea de etapă.

8. EVALUĂM NIVELUL DE COMPETENȚE ATINS

Prin testul de la sfârșitul modulului măsurăm gradul de îndeplinire a obiectivului de învățare și stabilim următoarele obiective.

9. ELIBERĂM DIPLOMA ELDA

Diploma Elda este un grafic cu două coordonate: evoluția experienței într-un interval determinat de timp, iar pe verso sunt descrise nivelurile obținute la toate cele patru competențe.