Evaluare națională

Evaluare națională

CURSURI DE PREGĂTIRE LA LIMBA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ

EVALUARE NAȚIONALĂ

Cursurile de pregătire pentru evaluările naționale sunt dedicate tinerilor de clasele 7-8 și au ca scop recapitularea materiei de examen și exersarea competențelor necesare promovării examenelor naționale.

Înainte de începerea cursurilor facem evaluarea competențelor cu ajutorul modelelor de subiecte propuse pentru a identifica vulnerabilitățile cursanților.

Odată stabilite obiectivele de atins, tinerii sunt asistați în înțelegerea și însușirea cu termenilor, conceptelor și noțiunilor necesare.

Pe parcursul cursului se organizează evaluări prin care urmărim progresul în dezvoltarea cunoștințelor și adecvarea pregătirii fiecărui cursant.

Cursurile constă în 48 de ore de pregătire directă pe an per materie cu parcurgerea programei pentru evaluarea națională în 32 de întâlniri săptămânale.

Sistemul de învățare reia schematic conceptele învățate la clasă, insistă acolo unde cursanții dovedesc că au nevoie de mai mult și exersează abilitățile de utilizare a cunoștințelor dobândite.

Pregătirea vizează parcurgerea tuturor punctele din programa pentru examene, apoi prioritizarea pe dobândirea competențelor esențiale și în măsura timpului disponibil maximizarea potențialului fiecărui cursant la exemenele naționale.