NIVELE DE COMPETENȚĂ

NIVELE DE COMPETENȚĂ

Cambridge English Qualifications

NIVELE DE COMPETENȚE

A1

Poate înțelege mesaje telefonice simple. Poate lua parte într-o conversație elementară bazată pe un subiect predictibil. Poate înțelege înștiințări, instrucțiuni sau informații de bază. Poate completa formulare elementare și scrie notițe, incluzând ora, data și locația.

– Poate înțelege când cineva vorbește despre familia sau prietenii lor în propoziții simple;

– Poate întreba pe cineva cum sunt și ce le place să facă și să răspundă întrebărilor asemănătoare

– Poate înțelege povești simple și texte mai scurte cu ajutorul imaginilor și a desenelor;

– Poate continua o poveste sau un text care a început în limba engleză sau adăuga cuvinte care lipsesc.

A2

Poate înțelege întrebări și instrucțiuni simple. Poate exprima opinii elementare sau solicitări într-un context familiar. Poate înțelege informație clară într-un subiect cunoscu. Poate completa formulare și scrie scrisori simple și scurte legate de informații personale.

Social & Timp liber

– Poate purta conversații scurte cu prietenii despre subiecte interesante;

– Poate face planuri simple cu alții precum ce să facă, unde să meargă și când să se întâlnească;

– Poate exprima ceea ce îi place/displace în contexte familiare folosind un limbaj simplu;

Școală & Studiu

– Poate înțelege instrucțiuni de bază despre cursuri, ore, date sau numerele sălilor;

– Poate ruga o persoană să repeta ceea ce a spus când nu înțelege ceva;

– Poate exprima opinii simple utilizând expresii precum „nu sunt de acord”.

Social & Timp liber

– Poate înțelege mesaje scurte simple din partea oamenilor cu aceleași interese, de exemplu email-uri, vederi sau scrisori scurte din parte prietenilor;

– Poate scrie scrisori personale, notițe sau email-uri foarte simple, de exemplu pentru a accepta sau oferi o invitație, pentru a mulțumi cuiva pentru ceva sau pentru a se scuza;

Școală & Studiu

– Poate înțelege sensul general al unui manual sau a unei povești simplificate, citind foarte încet;

– Poate scrie despre viața lui/ei de zi cu zi în fraze sau propoziții simple, de exemplu familie, școală, pasiuni, despre ce îi place și ce nu;

B1

Poate înțelege instrucțiuni directe sau anunțuri publice. Poate exprima opinii pe tematice abstracte/ culturale într-o formă limitată sau oferi sfaturi într-un domeniu familiar. Poate înțelege informații și articole de rutină. Poate scrie scrisori sau lua notițe pe subiecte familiare sau predictibile.

Social & Timp liber

– Poate înțelege ideile principale a programelor TV pe subiecte familiare.

– Poate vorbi despre lucruri precum filme și muzică, și descrie reacțiile lui/ei la acestea.

Școală & Studiu

– Poate înțelege instrucțiuni la ore și temele date de către profesor;

– Poate repeta ceea ce spun alții pentru a verifica că a înțeles;

– Poate oferi instrucțiuni practice detailate despre cum se face ceva ce el/ea cunoaște bine.

Social & Timp liber

– Poate înțelege articole faptice din reviste și scrisori din partea prietenilor care prezintă opinii personale;

– Poate scrie prietenilor lui/ei despre cărți, muzică și filme care îi plac.

Școală & Studiu

– Poate înțelege majoritatea informației de natură faptică în cadrul materiilor școlare;

– Poate scrie o descriere a unui eveniment, de exemplu o excursie școlară;

– Poate lua notițe de bază la ore.

B2

Poate urmări discuții pe un subiect familiar. Poate purta o conversație pe o gamă relativ largă de subiecte. Poate scana texte pentru a găsi informația relevantă. Poate lua notițe în timp ce cineva vorbește sau scrie o scrisoare incluzând cereri în afara normelor.

Social & Turistic

– Poate cere clarificări și explicații suplimentare și este probabil să înțeleagă răspunsul;

– Poate purta o conversație pe o gamă relativ largă de subiecte.

Profesional

– Poate cere informații faptice și înțelege răspunsul;

– Poate exprima propria opinie și prezenta argumente într-o măsură limitată.

Academic

– Poate răspunde întrebărilor predictibile și faptice;

– Poate verifica că toate instrucțiunile sunt înțelese.

Social & Turistic

– Poate citi rapid mass media pentru informații cu o înțelegere bună;

– Poate exprima și justifica opinii.

Profesional

– Poate înțelege sensul scrisorilor și înțelege majoritatea conținutului;

Poate scrie rapoarte simple de natură faptică și începe să evalueze, sfătuiască, etc.

Academic

– Poate lua notițe simple care sunt echitabile pentru esee sau recapitulări, surprinzând cele mai importante puncte;

– Poate prezenta argumente, folosind o gamă limitată de  expresii (vocabular, structuri gramaticale).

C1

Poate contribui eficient în cadrul întâlnirilor sau seminariilor în propriul domeniul de lucru sau să mențină o conversație cotidiană cu un nivel bun de fluență, făcând față expresiilor abstracte. Poate înțelege suficient de rapid pentru a face față unui curs academic. Poate lua notițe în cadrul întâlnirilor la un nivel adecvat și scrie un text care arată o abilitate de comunicare.

Social & Turistic

– Poate deprinde nuanțele înțelesurilor/opiniilor;

– Poate ține pasul cu conversații de natură cotidiană pentru o perioadă îndelungată de timp și discuta subiecte abstracte/culturale cu un grad bun de fluență și gamă de expresii.

Profesional

– Poate urmări discuții și argumente având nevoie de clarificări doar ocazional, întrebuințând strategii de compensare bune pentru a depăși insuficiențele;

– Poate face față întrebărilor imprevizibile.

Academic

– Poate continua întrebări cercetând pentru mai mult detalii;

– Poate face remarci critice/exprima dezacord fără a comite o ofensă.

Social & Turistic

– Poate înțelege opinii/argumente precum cele exprimate în ziare serioase;

– Poate scrie majoritatea scrisorilor probabil să i se ceară; greșelile ce pot apărea nu împiedică înțelegerea mesajului.

Profesional

– Poate înțelege sensul general a articolelor mai complexe fără neînțelegeri;

– Poate, având suficient timp, scrie un raport care comunică mesajul dorit.

Academic

– Poate examina texte pentru informații relevante și surprinde tema principală a textului;

– Poate scrie o lucrare a cărei mesaj poate fi urmărit în întregime.

C2

Poate sfătui sau discuta despre subiecte complexe sau sensibile, înțelege referințe colocviale și face față cu încredere întrebărilor dificile. Poate înțelege diferite documente, inclusiv detaliile unui text complex. Poate scrie scrisori și notițe de întâlniri având o exprimare bună și acuratețe.

Social & Turistic

– Poate înțelege discuții detailate, complexe (de exemplu într-un interviu la radio);

– Poate vorbi despre probleme complexe și sensibile fără stângăcie.

Profesional

– Poate mânui probleme complexe, delicate sau litigioase;

– Poate argumenta eficient pentru sau împotriva unui caz și deține suficiente cunoștințe pentru a fi capabil să vorbească/discute despre majoritatea aspectelor din munca lui/ei.

Academic

– Poate înțelege conexiuni conversaționale și culturale;

– Poate urmări argumentări abstracte, de exemplu contrapunerea alternativelor și tragerea unei concluzii.

Social & Turistic

– Poate înțelege opinii/argumente complexe precum cele exprimate în ziare serioase;

– Poate scrie scrisori în orice subiect cu o exprimare bună și acuratețe.

Profesional

– Poate înțelege rapoarte și majoritatea articolelor inclusiv idei complexe exprimate în limbaj complex;

– Poate scrie rapoarte destul de lungi având greșeli minore, ocazionale, și fără a-i lua mai mult timp față de un vorbitor nativ.

Academic

– Poate accesa toate sursele de informații rapid și sigur;

– Poate lua notițe meticulos și complet în timpul unui curs, seminar sau tutorial.