Teacher Training

Teacher Training

CURSURI DE PERFECȚIONARE

TEACHER TRAINING

Elda organizează în mod regulat sesiuni de training, interne și cu parteneri externi, care urmăresc dezvoltarea profesională a echipei în ceea ce privește strategiile de metodică, competențele tehnologice și abilitățile didactice si pedagogice.

Pentru că ne dorim ca trainerii noștri să fie tot mai buni, investim resurse importante în dezvoltarea și perfecționarea fiecăruia, în baza unui plan de management al performanței.

Conferințele RATE (Romanian Association of Teachers of English) sunt în plan national cele mai complexe formări în ELT (predarea limbii engleze). Aproape în fiecare an reușim să participăm la aceste formări și apoi să diseminăm intern. Pentru sesiunea 2019, trainerii Elda au propus subiectul „Creativity and Innovation in Teaching” pentru prezentare în plen.

În plan extern participăm la conferințe internaționale în domeniul educației pentru dezvoltarea competențelor în limba engleză, ultima fiind la Barcelona, în luna mai 2019 cu tema „Innovating ELT”.

Echipa de examinatori Cambridge ai centrului se perfecționează anual în cadrul training-urilor oferite prin Eurolingva de Cambridge English Language Assesement – parte a Universității Cambridge din Marea Britanie și sunt permanent monitorizați de către aceștia.

OFERTĂ DE PERFECȚIONARE

Pe baza experiențelor acumulate diseminăm pentru toți cei interesați metode și bune practici în facilitarea dezvoltării de competențe lingvistice în limba engleză. Dacă ești profesor sau nu, dar ai înclinația necesară și simți că ai putea face treabă bună ca suplinitor ori facilitator în învățământul public respectiv privat intră într-un program de perfecționare prin care să dobândești competențe si abilități necesare predării limbii engleze. Tot ce ai nevoie este vocație!

Linguistic Training

Acest curs are în vedere îmbunătățirea compețentelor lingvistice proprii pe nivele avansate, C1 și C2.

Methodology Training

Dedicat îmbunătățirii competențelor metodice, acest curs cuprinde cele mai noi tendințe în ELT (English Language Teaching), de la utilizarea tehnologiei la învățarea prin joc.