Școlari

Școlari

Cursurile de engleză pentru școlari sunt dedicate elevilor între 12-18 ani cuprinzând nivelele de pregătire de la A1 (introductiv) la B1 (ultilizator independent). În funcție de pregătirea anterioară a școlarului, cursurile se împart în KET pentru nivelul A1, PET pentru nivelul A2 și FCE pentru nivelul B1.

Progresul este monitorizat pe tot parcursul modulului prin participarea la sesiuni de evaluare gratuite. Astfel, resursele de pregătire și corecțiile necesare sunt adresate la timp, maximizând eficiența la curs.

Finalizarea cursurilor se poate face în funcție de nivelul inițial de pregătire, capacitățile de dezvoltare a cursantului, precum și timpul și costul lunar alocat. O dată cu completarea modulului, cursantul deține cunoștințele necesare promovării testelor corespondente fiecărui modul: A2 Key for School, B1 Preliminary for School, respectiv B1 First for School de la Cambridge English Qualifications.

KET for schools

Cursul Key English Test (KET) este nivelul potrivit de a începe învățarea limbii engleze pentru elevii mai mari. Dedicat școlarilor de la clasa a V-a în sus, modulul începe pregătirea de la nivelul introductiv A1 și parcurge nivelul A2 având conținut corespunzător vârstei.

Cursul KET ajută școlarii în folosirea expresiilor memorate pentru a comunica o informație limitată în cadrul situaţiilor simple din viaţa de zi cu zi, folosirea corectă a structurilor simple, răspunderea la întrebări simple, urmărirea unei discuții, sau comunicarea în limba engleză la nivel elementar.

Perioada maximă de parcurgere a cursului KET este de 96 de ore, echivalentul a doi ani școlari cu o întâlnire săptămânală de o oră și jumătate. O dată cu completarea modulului, cursantul deține cunoștințele necesare promovării testului A2 Key for School susținut de Cambridge English Qualifications.

PET for schools

Cambridge English Preliminary English Test (PET) este al doilea nivel al examenului Cambridge English și acoperă nivelul de pregătire B1, numit și nivelul utilizatorului independent.

La nivelul B1, elevul este capabil să citească texte și articole simple în limba engleză, să scrie scrisori și emailuri, să deosebească opinii și tonalități în engleza vorbită. De asemenea, poate să se facă înțeles într-o discuție, să înceapă, să susțină și să încheie o conversație.

Perioada maximă de parcurgere a cursului PET este de 48 de ore, echivalentul unui an școlar cu o întâlnire săptămânală de o oră și jumătate. O dată cu completarea modulului, cursantul deține cunoștințele necesare promovării testului B1 Preliminary for School susținut de Cambridge English Qualifications.

FCE for schools

Cursul First Certificate English (FCE) ajută familiarizarea elevilor cu formatul și dificultatea examenului Cambridge First (B2 First), cel mai bine cunoscut examen Cambridge, ajută școlari în a folosi engleza în viața de zi cu zi.

Calificarea B2 denotă faptul că elevul are capacitatea de a trăi și munci într-o țară vorbitoare de limba engleză. Cunoștințele acumulate la acest nivel cuprind: abilitatea de a exprima și argumenta un punct de vedere cu un nivel gramatical avansat, fluența în vorbire relativ constantă, scrierea de scrisori, rapoarte, povești și alte tipuri de texte.

Perioada maximă de parcurgere a cursului FCE este de 80 de ore, echivalentul unui an școlar cu o întâlnire săptămânală de o oră și jumătate. O dată cu completarea modulului, cursantul deține cunoștințele necesare promovării testului B1 First for School susținut de Cambridge English Qualifications.